Sport, Bewegen en Cultuur

Meedoen activeert

Brede Regeling Combinatiefuncties

Sinds november 2009 zijn wij werkgever en uitvoeringsorganisatie van combinatiefunctionarissen in verschillende gemeenten in Zuid-Holland. Onze combinatiefunctionarissen zijn experts in het organiseren en verbinden van sportieve- en culturele activiteiten. Met hun kennis en ervaring brengen ze mensen bij elkaar en stimuleren ze hun persoonlijke ontwikkeling en gezonde leefstijl. Op slimme wijze koppelen ze sport, bewegen en cultuur aan andere domeinen zoals onderwijs en het sociaal domein, voor talentontwikkeling en maatschappelijk betrekken van verenigingen of tegen eenzaamheid, kansenongelijkheid of integratie. We geloven in de kracht van samenwerking en investeren daarom in een sterk lokaal netwerk van maatschappelijke organisaties. Samen met hen creëren we voor inwoners in alle leeftijdsgroepen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren, een omgeving die uitdaagt tot beweging en participatie.

Thema's Sportief Besteed Groep
Sportakkoord
Sport toegankelijk voor iedereen

Het sportakkoord

Sport toegankelijk maken voor iedereen, in iedere gemeente. Daar zet SBG zich dagelijks voor in. In meerdere gemeenten in Zuid-Holland zijn we daarom aangesloten bij het Lokale Sportakkoord. We denken en doen mee binnen de lokale kernteams, jagen acties en samenwerking aan op de Sportakkoord thema’s en vervullen in een aantal gemeenten de rol van Coördinator Sport en Preventie. 

Vertrouwd door:

Wat voor type mensen de buurtsportcoaches in Leiden zijn? Sportieve, toegankelijke mensen die anderen enthousiasmeren en soms net even out-of-the-box kunnen denken.

 

Rik van der Geest,

Breedtesportcoördinator bij gemeente Leiden (2023)

Beweging brengen in het leven van een ander

SBG als werkgever 

Buurtsport- en cultuurcoach

Verbinden sectoren met elkaar door coördinatie en organisatie van activiteiten om sporten, bewegen en cultuurdeelname te stimuleren.

Coördinator sport en preventie

Herijkt lokale akkoorden, leidt het kernteam lokale sportakkoord en zorgt voor de verbinding tussen thema’s en onderdelen binnen de Brede SPUK.

  Combinatiefunctionaris onderwijs

  Versterkt het sport-, beweeg- en cultuuraanbod op en rond primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 

   

   Verenigingsondersteuner

   Vitaliseert sport- en cultuurverenigingen, door hen te voorzien van informatie en advies, samenwerkingsnetwerken te faciliteren en processen te begeleiden.

    Clubkadercoach

    Ondersteunt trainers-coaches bij sportverenigingen, zowel op didactisch als pedagogisch vlak, om een positief sportcultuur (mede) mogelijk te maken. 

     Beweegcoach

     Begeleidt mensen die te weinig of niet sporten en bewegen en creëert waar nodig is nieuw aanbod.

      

     Ontdek de andere thema’s

     Gezondheid

     Sociale Basis