Sociale basis

Jongeren ontwikkelen zich tot sterke individuen

Maatschappelijke diensttijd

In Zuid-Holland zijn wij actief met het landelijke actieprogramma MDT (maatschappelijke diensttijd). Met kernpartners uit de domeinen welzijn, onderwijs en sport ondersteunen we jongeren in het ontwikkelen van hun talenten en 21-eeuwse vaardigheden. Onder begeleiding van jongerencoaches leren jongeren waar ze goed in zijn, wat ze kunnen en wat ze willen bereiken. Het ontwikkelen van deze vaardigheden is niet alleen belangrijk voor het maken van (gezonde) keuzes voor hun toekomst, maar ook om impact te maken op zichzelf én een ander

Oog voor welzijn van de mantelzorger

Mantelzorg

Het bieden van mantelzorg is een verantwoordelijke taak die veel impact heeft op het leven van de mantelzorger. Door mantelzorgers te ondersteunen leveren wij een waardevolle bijdrage aan hun gezondheid en welzijn. Zo voorzien wij hen van informatie over vrij toegankelijke activiteiten en voorzieningen en leiden wij hen toe naar passend hulpaanbod. Ook bieden we een luisterend oor en verzorgen we bijeenkomsten om kennis en vaardigheden te vergroten. Op deze manier stimuleren we het zelfvertrouwen en geven we mantelzorgers energie om zorgtaken te blijven uitvoeren.

Sport, kunst en cultuur voor welzijn

Welzijn op Recept

In samenwerking met de eerstelijnszorg en welzijnswerk zetten wij sport en cultuur in voor inwoners met psychosociale klachten, zoals stress, vermoeidheid, angst of somberheid. Dit soort klachten hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende problemen een rol, denk aan het overlijden van een naaste, verlies van werk of eenzaamheid. Patiënten (die geen medische behandeling nodig hebben) krijgen geen traditioneel pilletje voorgeschreven, maar een verwijzing naar de welzijnscoach en/of onze interventie Bewegen op recept of Kunst op recept.

  Eén tegen eenzaamheid

  %

  In Den Haag voelt zich eenzaam

  %

  Uit Den Haag geeft aan meer vrienden te willen

  Samen staan we sterk tegen eenzaamheid.

  Samenwerking is de sleutel tot het aanpakken van eenzaamheid onder inwoners in verschillende leeftijdsgroepen. Wij zijn dan ook trots op ons partnerschap met gemeenten in Zuid-Holland in de strijd tegen eenzaamheid. We werken samen aan de actielijnen uit het actieprogramma door bewustzijn over eenzaamheid te vergroten, maatschappelijk initiatief te stimuleren en lokale aanpakken te ontwikkelen. Met onze kennis en expertise creëren we effectieve oplossingen die eenzaamheid onder inwoners verminderen.

  Maatschappelijke diensttijd

  Talenten ontdekken en wat terug doen voor een ander met het MDT project: MDT Young Talents

  2300+ deelnemende jongeren

  Sinds 2018 hebben ruim 2300 jongeren van 14-27 jaar het MDT programma MDT Young Talents met succes doorlopen.

    44 maatschappelijke partners

    SBG heeft een MDT netwerk opgebouwd met 44 maatschappelijke partners in ICT, sport, zorg en welzijn.

      15 actieve gemeenten

      Het project MDT Young Talents is actief in 15 verschillende gemeenten.

       9 scholen

       MDT Young Talents wordt uitgevoerd op 9 onderwijsinstellingen, waaronder het mbo, vmbo, pro, entree en havo/vwo.

        66 activiteiten

        Sinds 2018 zijn er 66 verschillende sociaal maatschappelijke activiteiten uitgevoerd waarmee impact is gemaakt op de samenleving.

         23 MDT-lichtingen

         In vier jaar tijd hebben 17 MDT-lichtingen het traject van gemiddeld 80 uur afgerond en 6 lichtingen het traject van 32 uur afgerond.

         Mijn droom is echt om mensen te helpen alles uit het leven te halen. Een beetje zoals bij MDT Young Talents, maar dan nog grootser!

          

          

         Diego

         Deelnemer MDT Young Talents

         Ontdek de andere thema’s

         Gezondheid

         Sport, Bewegen & Cultuur