Gezondheid

Gezonde inwoners in een gezonde omgeving, dat vraagt om een investering aan de voorkant.

Ketenaanpak om valincidenten bij thuiswonende senioren te voorkomen

Valpreventie

Langer veilig en zelfstandig thuis wonen start bij voorkomen en terugdringen van valgevaar in en rondom het huis. Professionals die met ouderen werken vervullen een belangrijke rol in het signaleren van verhoogd valrisico. Zij zijn onderdeel van onze ketenaanpak Valpreventie, die start met een risico-inschatting en valanalyse, gevolgd door de inzet van een erkende beweeginterventie door onze beweegcoaches. Wij organiseren al vijf jaar valpreventie trainingen in vier verschillende gemeenten en bereiken op jaarbasis zo’n 1000 senioren.

Stimuleren van de gezonde keuze door te investeren in een gezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot het maken van de gezonde keuze. En dat betekent gezondheidswinst voor iedereen. Wij hebben ervaring en expertise in de JOGG aanpak en het regisseren van het lokale netwerk. Onze adviseurs gezonde omgeving zijn experts op de thema’s voeding, rookvrij en alcoholbeleid. Zij zetten zich in voor een gezondere sport,- buurt- en vrijetijds omgeving door verenigingen en maatschappelijke locaties te activeren en adviseren bij het opstellen en uitvoeren van gezond beleid.

Stimuleren van de gezonde keuze door te investeren in een gezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot het maken van de gezonde keuze. En dat betekent gezondheidswinst voor iedereen. Wij hebben ervaring en expertise in de JOGG aanpak en het regisseren van het lokale netwerk. Onze adviseurs gezonde omgeving zijn experts op de thema’s voeding, rookvrij en alcoholbeleid. Zij zetten zich in voor een gezondere sport,- buurt- en vrijetijds omgeving door verenigingen en maatschappelijke locaties te activeren en adviseren bij het opstellen en uitvoeren van gezond beleid.

Ketenaanpak overgewicht bij kinderen

Kinderen naar een Gezonder Gewicht

De netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht draait om de samenwerking tussen zorg- en sociaal domein. Het sucesvol implementeren van de aanpak valt of staat bij de bijdrage van de projectleider. Onze energieke projectleiders hebben oog voor het grotere geheel en de gave om mensen en initiatieven aan elkaar te verbinden.

Vitaal ouder worden

Eigen regie versterken en ondersteunen waar nodig

Vitaal ouder worden draait om het behouden van een goede gezondheid en actieve leefstijl naarmate men ouder wordt. Onze initiatieven en programma’s dragen bij aan het langer zelfstandig functioneren van ouderen en aan het behouden en uitbreiden van hun sociale contacten. Dit bereiken wij onder meer met de organisatie en uitvoering van vitaliteitsdagen, valpreventie cursussen en beweegprogramma’s in de wijk.

Een aanpak op maat voor iedere gemeente

Lagere zorgkosten door ketenaanpak Valpreventie

Inventarisatiefase

Een inventarisatie samen met senioren en (zorg)professionals van het bestaande aanbod rondom valpreventie en beweegaanbod aan de hand van de beoogde doelen.

Plan van Aanpak

Het plan met concrete doelen, activiteiten en samenwerkingen tussen betrokken partijen. Onze leidraad voor de uitvoering van Valpreventie.

  Coordinatiefase

  Een goede coördinatie is de sleutel van een succesvolle ketenaanpak. Van het opzetten van een totale wervingsstrategie tot het afstemmen van verantwoordlijkheden, Van communicatie tot het registreren van resultaten.

   Uitvoeringsfase

   Het uitvoeren van de valpreventie interventies, in groepsverband en individueel. Deze fase kent een 0- en eindmeting om de impact te meten. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Op basis van behoeften wordt samengewerkt met (zorg)professionals.

    Monitoring en evaluatie

    Middels juiste monitoring, effectmeting en evaluatie blijven we de juiste interventies aanbieden. Vanuit daar ontstaan aanbevelingen, verberteringen en doorontwikkeling.

     Doorontwikkeling

     Door te (blijven) investeren in de ketenaanpak Valpreventie zorgen we dat ouderen veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en dat we de zorgkosten kunnen beperken.

     De trainingen Valpreventie in Den Haag zijn belangrijk zodat men fysiek sterker wordt en men zich gezonder voelt. Maar ook zodat mensen bij elkaar komen.

      

     Kavita Parbhudayal

     Wethouder Den Haag (2023)

     Ontdek de andere thema’s

     Sport, Bewegen & Cultuur

     Sociale Basis