Samen voor een actieve en gezonde samenleving

Een weerbare en gezonde generatie in 2040

 

Meedoen activeert

Sport, Bewegen & Cultuur

Eenzaamheid, kansenongelijkheid of integratie. Elke gemeente heeft hiermee te maken. Wij geloven dat deelname aan sport en cultuur van grote waarde is voor de maatschappij. Daarom versterken wij sport- en cultuuraanbod en leggen we krachtige verbindingen met andere maatschappelijke domeinen. Wij zijn actief op de volgende onderdelen:

Brede Regeling Combinatiefuncties:

  • Buurtsportcoach
  • Cultuurcoach
  • Beweegcoach (aangepast sporten)
  • Verenigingsondersteuner
  • Clubkadercoach
  • Combinatiefunctionaris onderwijs

Sportakkoord:

  • Coördinator Sport en Preventie
  • Kartrekker thema-werkgroep
Thema's Sportief Besteed Groep
Gezond oud worden moet jong beginnen

Gezondheid

Gezonde inwoners in een gezonde omgeving, dat vraagt om een investering aan de voorkant. We bouwen aan ketensamenwerking en stimuleren de aandacht voor gezonde leefstijl vanuit organisaties, professionals en in beleid. 

Van jongs af aan bevorderen wij gezond gedrag door het vergroten van kennis, vaardigheden en mogelijkheden. We richten ons in het bijzonder op inwoners in kwetsbare situaties om gezondheidsachterstanden te verminderen en bij te dragen aan een betekenisvol en gelukkig leven voor iedereen. We zijn actief op de volgende onderdelen:

^

Gezonde leefomgeving

^

Aanpak overgewicht

^

Alcoholpreventie

^

Valpreventie

^

Vitaal ouder worden

Gezond oud worden moet jong beginnen

Gezondheid

Gezonde inwoners in een gezonde omgeving, dat vraagt om een invesrering aan de voorkant. Van jongs af aan bevorderen wij gezond gedrag door het vergroten van kennis, vaardigheden en mogelijkheden. We richten ons in het bijzonder op inwoners in kwetsbare situaties om gezondheidsachterstanden te verminderen en bij te dragen aan een betekenisvol en gelukkig leven voor iedereen. We zijn actief op de volgende onderdelen:

Gezonde leefomgeving

Aanpak overgewicht

Alcoholpreventie

Valpreventie

Vitaal ouder worden

Samen sta je sterker

Sociale Basis

Bij het realiseren van een actieve samenleving waarin iedereen meedoet, is een sterke sociale basis van groot belang. Dagelijks creeren wij mogelijkheden voor ontmoeting, zorgen ervoor dat inwoners naar elkaar omkijken en dat zij optimaal gebruik maken van nabije basisvoorzieningen. Dit vergroot de sociale samenhang in wijken en buurten en draagt bij aan een netwerk van informele zorg en ondersteuning waar inwoners op terug kunnen vallen. We zijn actief op de volgende onderdelen:

^

Mantelzorg

^

Een tegen eenzaamheid

^

Maatschappelijke Diensttijd

^

Welzijn op Recept

Thema's Sportief Besteed Groep