Voor elke gemeente een maatwerkoplossing

Brede Regeling Combinatiefuncties

Werkgeverschap en beleidsuitvoering

Sinds november 2009 is SBG uitvoerder van de Brede Regeling Combinatiefunctionaris. Ook geven wij uitvoering aan andere beleidsopgaven, zoals Sportakkoord, JOGG en ketensamenwerking. Al onze professionals doen hun werk volgens een gezamenlijke missie: het realiseren van de gezonde en actieve samenleving waarin iedereen meedoet. Hoe zij dit doen verschilt per gemeente, afgestemd op de lokale situatie en het beleid. In 2023 is SBG trots werkgever van:

Buurtsportcoaches in meerdere gemeenten

Combinatiefunctionarissen onderwijs in meerdere gemeenten

Vitaliteitsbegeleiders in één gemeente

JOGG-regisseur in één gemeente

Sportpedagoog in één gemeente

Beweegmakelaars en beweegcoaches in meerdere gemeenten

Beweegmakelaars in één gemeente

Coördinatoren Sport & Preventie en kartrekkers Sportakkoord in meerdere gemeenten

Projectleiders Ketenaanpak ‘Kinderen naar een gezonder gewicht’ en ‘Valpreventie voor senioren’ 

Thema's Sportief Besteed Groep
Maatschappelijke vraagstukken

Projectmanagement

Van idee tot impact. Met resultaatgerichte projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zorgen we ook in uw gemeente voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

Van projectplan naar maatschappelijke impact

Maatwerk

Sterk lokaal netwerk als basis

Voor alle (kwetsbare) doelgroepen

Inzet op duurzame veranderingen

15 jaar ervaring

Maatschappelijke vraagstukken

Projectmanagement

Van idee tot impact. Met resultaatgerichte projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zorgen we ook in uw gemeente voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet.

Van projectplan naar maatschappelijke impact

Maatwerk

Sterk lokaal netwerk als basis

Voor alle (kwetsbare) doelgroepen

Inzet op duurzame veranderingen

15 jaar ervaring

Van concept tot impact

Marketing en communicatie

Met de inzet van innovatieve concepten, maatschappelijke campagnes en creatieve strategieën een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde samenleving!

Van conceptontwikkeling tot uitvoering

Bewustwordingscampagnes 

Activeren van kwetsbare doelgroepen 

Inspireren, motiveren, mobiliseren

Voor elke maatschappelijke uitdaging een unieke strategie

Full-service marketing en communicatie ondersteuning

Thema's Sportief Besteed Groep
SBG app demo
online beweegplatform dé oplossing voor een actieve gemeente

Digitale toepassingen

Al het sport en cultuuraanbod op één digitaal platform. De oplossing voor inwoners, aanbieders en gemeenten die gaan voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Overzicht activiteitenaanbod

Datagestuurd werken

Toegang sociale regelingen

Verhoogde participatie

Inzicht in impact

Inclusieve samenleving

online beweegplatform dé oplossing voor een actieve gemeente

Digitale toepassingen

Al het sport en cultuuraanbod op één digitaal platform. De oplossing voor inwoners, aanbieders en gemeenten die gaan voor een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Overzicht activiteitenaanbod

Datagestuurd werken

Toegang sociale regelingen

Verhoogde participatie

Inzicht in impact

Inclusieve samenleving

Werkgeverschap

Al ruim vijftien jaar werkgever van combinatiefunctionarissen in verschillende gemeenten van Zuid-Holland. Altijd vanuit de kracht van samenwerking en een sterk lokaal netwerk.

Projectmanagement

Voor elke maatschappelijke uitdaging een passende oplossing. Vanuit een duurzame aanpak en in samenwerking met lokale partners beweging brengen in het leven van een ander.

Marketing en communicatie

Met de inzet van innovatieve concepten, maatschappelijke campagnes en creatieve strategieën een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde samenleving.

Digitale toepassingen

Al het sport en cultuuraanbod op één digitaal platform. De oplossing voor inwoners, aanbieders en gemeenten die gaan voor een actieve samenleving.