SBG steunt met de CPC Loop: Het vergeten kind

Sportief Besteed Groep steunt met de CPC Loop Den Haag 2024 stichting Het Vergeten Kind. Als organisatie roepen wij onze deelnemende collega’s op om bij te dragen door te rennen voor dit goede doel.

Duizenden kinderen in Nederland groeien op in een moeilijke thuissituatie. Zij hebben te maken met geweld, misbruik, verwaarlozing, psychische problemen, grote schulden en/of verslaving van een ouder of opvoeder. Het is voor deze kinderen onmogelijk om te ontsnappen aan de spanningen van thuis. In sommige gevallen is de situatie zo ernstig, dat zij niet eens meer thuis kunnen wonen.

Help onze collega’s door hun run te sponsoren tijdens de NN CPC Loop Den Haag. Klikt op onderstaande knop en elke bijdrage helpt! We gaan er een mooie CPC loop van maken!

Ga naar deze website voor een bijdrage of klik op de knop hieronder:

www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=2DmMMvTYjLUT6PxmUolQ7ZE1Biv5JxlD 

Over Stichting Het Vergeten Kind

VOOR WIE ZET HET VERGETEN KIND ZICH IN?
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout.

WAT IS ER AAN DE HAND?
Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Hun verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en onvermogen zorgen voor een negatief klimaat. Hierdoor krijgen kinderen niet de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ze vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen houden, zelf problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.